درباره
sharenovate فرصتی برای همکاری‌های نوآورانه است. این شبکه اجتماعی تلاش دارد تا زمینه‌های لازم را برای همکاری میان میان شرکت‌های مختلف برقرار نماید. شیرنویت فرصتی است برای به‌اشتراک‌گذاری نوآوری، فرصتی برای آن که شرکت‌ها بتوانند طرح‌ها، محصولات و خدمات را به گونه‌ای نوآورانه با دیگران به‌اشتراک گذارند و از میان سایر اعضاء همکارانی برای خود برگزینند. در این شبکه اجتماعی نه تنها شرکت‌ها، بلکه اعضاء مرتبط با هر شرکت نیز عضویت دارند تا دیگران را در تجربیات و روایت خود سهیم نمایند. در این شبکه اجتماعی گروه‌های تخصصی برای موضوعات تخصصی نیز شکل می‌گیرد تا از این طریق امکان رشد و هم‌فکری فراهم آید.